Kamis, 15 Maret 2012

Belajar Jepang

Jenis-jenis huruf jepang. 
1. kanji: huruf yang berasal dari huruf cina 1 huruf 1 arti.
2. kana: huruf asli jepang.
    Hiragana : digunkan untuk kata-kata asli jepang / nama orang jepang.
    katakana : digunakan untuk serapan yang berasal dari bahasa asing.
3. Romaji : huruf latin / alfabet.

aisatsu = salam
ohayogozaimasu = selamat pagi
konnichiwa = selamat siang
kombangwa = selamat malam
oyasuminasai = selamat tidur.
sayonara = selamat tinggal.
ja, mata = sampai jumpa.
mata ashita = sampai jumpa besok.
mata asatte = sampai jumpa lusa.
mata raishu = sampai jumpa minggu depan

X: ogenkideuka = apa kabar ?
Y: hai, genkidesu = baik-baik saja.

X: arigatogozaimasu = terima kasih.
Y: do iteshimoshite = terima kasih kembali.

X: ittekimasu = saya pergi.
Y: itterashai = selamat jalan.

X: tadaima = saya pulang.
Y: okaerinasai = selamat datang kembali.

X: itadakimasu = selamat makan
Y: dozo = silahkan.

kalimat tanya

wa ta shi wa andi desu = saya ray
wa ta shi no na ma e wa andi desu = nama saya andi


wa ta shi wa andi dewa arimasen= saya bukan andi
wa ta shi wa no nama e andi dewa arimasen= nama saya bukan andi


(?) anatawa andi san desuka= apakah anda andi
(+) hai watashiwa andi desu= iya saya andi
(-) iie watashiwa andi dewa arimasen= bukan saya bukan andi


anata no namae wa dare desuka= nama anda siapa ?
watashiwa indoneshia jindesu= saya orang indonesia
anatawa nihon jin desuka= apakah anda orang jepang?
andi sanwa nihon jindesu= andi orang jepang
watashiwa amerika jin dewa arimasen= saya bukan orang amerika.


kelas

sekolah= gakko
sd= shogakko
sma= koto gakko
smp= chu gakko
smk= senmon gakko
universitas= daigaku
pelajar= gakusei
pelajar sd= sho gakusei
pelajar smp= chu gakusei
mahasiswa= dai gakusei.


1= ichi
2= ni
3= san
4= yon
5= go
6= roku
7= shichi
8= hachi
9= kyu
10= ju
11= ju ichi
12= ju ni

nensei= kelas berapa

watashiwa koko sei desu= saya siswa smk
yamada sanwa ju nensei desu=yamada siswa kelas 10
(?) anatawa gakusei desuka= apakah anda pelajar ?
(+) hai gakusei desu= iya saya pelajar
(-) iie gakusei dewa arimasen= saya bukan pelajar

umur

nansai= umur berapa
watashiwa ju rokusai desu= saya berumur 16 tahun
rani san ju gosai dewa arimasen= rani bukan berumur 15 tahun
rani san wa nansai desuka= berapakah umur rani?
anatawa ju nanasai desuka= apakah kamu berumur 17 tahun?


(?) anatawa doko nisun dei masuka= kamu tinggal dimana?
(+) watashiwa bekashi nisun dei masu: saya tinggal di bekasi.


jikoshokai >> perkenalan
ohayougozaimasu
haji memashite
watashiwa andi desu
ju rokusai desu
ju ichi nensei desu
bekashi ni sun dei masu
dozo yoroshiku
onegaishimasu - mohon bantuannyanomor telepon
denwa bangowa "nomor telepon" desu

Huruf hiragana.
http://blogbintang.com/wp-content/uploads/2009/07/hiragana.jpg

huruf jepang .

http://images.aira5685.multiply.com/image/1/photos/upload/300x300/RgTe9goKClYAADNMOYY1/hiragana%20perubahan.gif?et=kRk3XIpaQaHThNlZwiPAow
huruf rya, kyo, byu
http://1.bp.blogspot.com/-thiiwnXlrLU/TZU2YXTAGkI/AAAAAAAAAZk/G6LQChO6YnA/s1600/huruf%2Bok.jpg
Rating: 5
»»  READMORE...
Posted by: Ray Chatdisini
Super Chatdisini Updated at: 18.51